Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nde bugün mazbatasını alan yeni idare konseyinin birinci toplantısı, Dursun Özbek’in başkanlığında Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Gurur Salonu’nda saat 19.05’te gerçekleştirildi.

Görev kısımlarının yapıldığı ve birtakım idare konseyi kararlarının alındığı birinci toplantıya Galatasaray Lisesi’nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü’nde 11 Haziran’da yapılan fevkalâde seçimli genel heyet toplantısı sonucunda misyonu devralan idare şurasının vazife kısmı şöyle şekillendi:

Başkan: Dursun Özbek
İkinci Lider: Metin Öztürk
Lider Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Lider Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz